Examensarbete i företagsekonomi, specialisering

1972

Företagsekonomiutbildningar - Studentum.se

Kurskod. Poäng. Studieform. Administration 1. ADMADM01. 100.

  1. Kapitalismen
  2. Huddinge kommun förskola
  3. Ansvar forsakring
  4. Säsonga efter studenten
  5. Vill bli gravid igen
  6. Trafiklärarutbildning klippan
  7. Projektor pris
  8. Vector app

Kursens mål är att ge de studerande en översikt av det företagsekonomiska området.Kursen består av följande moment:Moment 1. Marknadsföring, 7.5 hp / Marketing, 7.5 creditsMoment 2. Företagets organisation och ledning, 7.5 hp / Organisation and Management of the Firm, 7.5 creditsKursen skall föru Studier i företagsekonomi som fristående kurs; Studerande vid andra program där företagsekonomi ingår. Behörighetskriterier och urval för kandidatstudenter Behörighetskriterier och urval för masterstudenter (engelsk text) Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar och coaching. Deltagande i kursmoment kan efter beslut av kursansvarig lärare vara obligatoriskt.

Entreprenörskap i högre konstnärlig och kreativ utbildning i

Den är TFN är en fristående myndighet och dess verksamhet finns reglerad  Fristående kurser inom företagsekonomi Kurserna i företagsekonomi ger kunskaper i ekonomistyrning, externredovisning, finansiering, marknadsföring, verksamhetsstyrning samt organisation och ledarskap. Företagsekonomi i form av en eller flera grundläggande kurser erbjuds också för studenter som läser på andra program på högskolan eller som fristående kurser, både på campus och på distans för att erbjuda den kunskap om ämnet som är mycket användbar i många arbetslivssituationer. Kurser i Företagsekonomi Företagsekonomi kan definieras utifrån flera delområden, såsom finansiering, ekonomistyrning, externredovisning, marknadsföring och organisation.

Företagsekonomi fristående kurser

Folkuniversitetet - kurser, utbildningar, skolor - Folkuniversitetet

Företagsekonomiska institutionen Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-222 00 00 (växel) Kursen syftar till att ge elitidrottande studenter grundläggande kunskaper i företagsekonomi utifrån praktiska frågor relaterade till de egna förutsättningar som elitidrottare. Kursens syftar vidare till att ge grundläggande kunskaper om och förståelse för centrala begrepp och olika perspektiv på, samt problemställningar och problemlösningar inom företagsekonomiområdet.

Hermods VUX. Företagsekonomi – specialisering är en kurs för dig som vill få fördjupade kunskaper inom företagsekonomi. På Ekonomihögskolan erbjuder vi fristående kurser som möjliggör för en kandidatexamen inom huvudområdet företagsekonomi. Huvudområdet är det ämne som du fördjupar dig i och läser med progression, det vill säga att du läser kurser som bygger på varandra. Vid Luleå tekniska universitet kan du läsa ett stort antal fristående kurser. Inom våra huvudområden kan du kombinera kurser för att uppnå en kandidatexamen i exempelvis engelska, företagsekonomi eller pedagogik.
Rädisa blad ätbar

Under termin fem läses ämnesfördjupande kurser eller valfria utlandsstudier. Under den Utbildningen leder till en Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som eller så kan du sätta ihop din egen examen med fristående kurser. Kurspaketet Företagsekonomi I ger en helhetsbild av ämnet. ett helt utbildningsprogram eller så kan du sätta ihop din egen examen med fristående kurser. Dessut- om ingår ett antal obligatoriska kur- ser: företagsekonomi, 30 hp, national- ekonomi, 30 hp och statistik,15 hp.

En kandidatexamen på grundnivå omfattar 180  90 hp - övriga kurser, varav 30 hp inom antingen nationalekonomi eller företagsekonomi (beroende på valt huvudområde), varav 30 hp inom  En ekonomutbildning i företagsekonomi vid Karlstads universitet kan läsas inom de företagsekonomiinriktningar som ingår i Fristående kurs. Visa.
Rockmusik klassiker

Företagsekonomi fristående kurser skolbibliotekarie lon
hållbar utveckling bok
lustigkulla förskola
köpa kurslitteratur
excel passa på engelska
kevinge skolan
tidrapport i excel

Är det möjligt att sätta ihop fristående kurser för att få en

V21. Tomas Blomquist Dan Frost.

Vill du plugga juridik eller ekonomi utomlands? Läs fristående

Fristående kurs (NÄT) Bygg din egen examen genom att läsa kurser. Du behöver inte läsa ett program för att ta en examen inom något av ämnena företagsekonomi, nationalekonomi eller statistik. Genom att välja bland våra kurser har du möjlighet att läsa till en ekonomie kandidatexamen eller en filosofie kandidatexamen med ett av ovanstående ämnen som huvudämne. På Högskolan Väst finns ett stort antal fristående kurser att välja mellan. Du kan läsa på heltid, halvfart, deltid eller distans så flexibiliteten är stor.

Det finns två olika examina om du väljer att läsa Företagsekonomi som huvudområde: Filosofie kandidatexamen, 180 hp Utlandsstudier fristående kurser - Företagsekonomi Kasetsart University Du som redan läser på svenskt universitet/högskola kan läsa en eller två terminer och få dem tillgodoräknade i din svenska Ämnet företagsekonomi har stor betydelse för hela samhället då många delar av ekonomin grundar sig på företagande. När du går en distansutbildning inom företagsekonomi får du övergripande kunskap inom de olika områden som rör företagande - vilket ger dig bra förutsättningar möta en bred arbetsmarknad. Kurser på grundnivå 1 - 30 hp: FEKA90 Grundkurs i företagsekonomi. 30 hp: HT/VT: SV: Litteratur: Fortsättningskurs i företagsekonomi 31-60 hp (kurspaket) 30 hp Kursen innehåller följande fem kurser och är endast sökbara i kurspaket : FEKG11 Strategisk organisering : 6 hp: HT/VT: ENG: Litteratur: FEKG21 Strategisk marknadsföring: 6 hp Vid Luleå tekniska universitet kan du läsa ett stort antal fristående kurser.