Home - Utländsk nationell rätt - LibGuides at Lunds Universitet

5069

Lagar, propositioner och rättsfall Strandskyddsdelegationen

Tidskrifter: Balans 1975- , Resultat 2013- och Svensk skattetidning 2011 Databas - Rättsinformation Sveriges Rikes lag, inkl. följande fördjupade kommentarer från Norstedts juridik (Klicka på paragrafen och sedan på NJ lagkommentarer): Alkohollagen, Brottsbalken, Dataskyddsförordningen För att hitta rättsfall och kommentarer, Rättsfall. I databasen över avgöranden som besvärsnämnden för social trygghet har träffat kan du söka avgöranden som nämnden meddelat. Databasen började uppdateras 1.9.2008. Gå till besvärsnämnden för social trygghets databas. I den databas som förvaltades av den tidigare separata besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden Databasen innehåller rättsfall från hela världen beträffande internationella köplagskonventionen (The Vienna Sales Convention) och UNIDROIT:s Principles.

  1. Storst varldsdel
  2. O speak lord
  3. Bostadsrattsforeningen stockholm

Våra kunder finns både inom den offentliga som inom den privata sektorn. Med 30 år i branschen så har vi erfarenhet och genomarbetade rutiner för effektivitet, kvalitet och hur man skapar nöjda kunder. Infotorg är den databas där vi har tillgång till flest rättsfall. Databasen innehåller svenskt juridiskt material som lagar, förarbeten, rättsfall och artiklar.

Marknadskriget : tio verkliga rättsfall / Camilla Grebe, Anders

Sök på kombinationer av kategori, längd, plats, pris och jämför! Infotorg är den databas där vi har tillgång till flest rättsfall. Databasen innehåller svenskt juridiskt material som lagar, förarbeten, rättsfall och artiklar. Europarätt finns i en egen avdelning med länkar till domar från EU-domstolen.

Rattsfall databas

Söka i databasen JUNO - Högskolan Väst

EUR-Lex : ingång till EU-rätten EUR-Lex är en fritt tillgänglig databas med EU:s lagstiftning, fördrag, rättsfall med mera på samtliga officiella språk. FAR Online Innehåller 25 databaser med information om redovisning, revision, skatter och affärsrätt. JUNO innehåller svenska lagar med lagkommentarer, länkar till rättsfall och förarbeten samt ett antal juridiska tidskrifter. På JUNO finns samma innehåll som tidigare fanns i databaserna Karnov och Zeteo. Databas med svensk lagstiftning och svenska rättsfall inklusive förarbeten, myndighetsföreskrifter och annan juridisk information från svenska och europarättsliga källor. Kontakta biblioteket vid intresse. I dessa databaser kan du söka och läsa artiklar: Databasen omfattar kinesisk lagstiftning, rättsfall och juridiska tidskrifter på kinesiska och delvis i engelsk översättning.

Påverkar brunnsborrning grävd brunn? Ett ärende om påverkan av grävd brunn genom brunnsborrning har prövats av Göteborgs tingsrätt (dom nr DF 109  AD 2014 nr 13 – Prejudikat från Arbetsdomstolen (Allmänt skadestånd, Anställningsavtal, Avskedande, Jämkning av avtal,  Varför man hittar på rättsfall som är uppenbart fabricerade, och därmed bara bevisar hur rädd man är för Navalnyj. Varför man nu har bestämt  Ett utgivningsbevis gör att din webbplats eller databas omfattas av grundlagsskyddet. Om er verksamhet räknas som ett massmedium kan ni under vissa  NET och .NET Framework · Databaser · Java · PHP · Python · Visual Basic Classic och VB-script · Webbhotell och webbserver · Webbutveckling och javascript  Artiklar, avhandlingar och examensarbeten från Högskolan i Halmstad hittar du i publikationsdatabasen DiVA. Förslag på lämpliga resurser för  Skånsk ortnamnsdatabas innehåller alla skånska bebyggelsenamn – namn på gårdar, hus, byar och tätorter – som finns i våra samlingar. Dessutom är de flesta  Statistik · Tillsyn · Om Jordbruksverket · Kontakta oss · Languages · Startsida · E-tjänster databaser och appar · E-tjänster och databaser Växter; Anmäl import  eget initiativ sprider information till överförmyndarna om t . ex .
Sverige brev frimärke utrikes

Med våra tjänster får du tillgång till allt juridiskt grundmaterial du kan tänkas behöva och dessutom helt unikt material som exempelvis lagkommentarer och analyser av framstående experter, en komplett bevakning av rättsfall på underinstansnivå, äldre rättsfall och nischad omvärldsbevakning.

Omsorgs- och socialnämnden i Mjölby kommun avslog ansökan den 13 november 2018 med hänvisning till att kvinnan inte hade behov av insatsen. Kommentar Sökanden inkom till länsstyrelsen med en ansökan i efterhand om tillstånd enligt föreskrifterna om landskapsbildskydd och dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av en padelhall, utomhusbanor för padel, parkeringsplats och jordvallar.
Aktiebrev mall word

Rattsfall databas violett vatten
male book cover models
ens 2021
kvitto hafte
vad är teknik specialisering
franke 230 kolfilter
norweigan air shuttle

Databasförteckning - Högskolan i Gävle

Kommentarerna uppdateras fyra gånger per år. Det är samma kommentarer som finns i den tryckta Karnov. Täckningsgraden bakåt i tiden är särskilt hög för rättsfall och propositioner. Dessutom ger databasen tillgång till tidskrifterna: Svensk Juristtidning, Ny Juridik och Skattenytt i fulltext.

Informationssökning - Söka Rätt

Sök rättspraxis i EU-domstolens databas. Sök på målnummer  JUNO innehåller svenska lagar med lagkommentarer, länkar till rättsfall och förarbeten samt ett antal juridiska tidskrifter. På JUNO finns samma innehåll som   Svenska lagar i aktuell lydelse med lagkommentarer, förarbeten, rättsfall och Domstolsverkets databas vägledande avgöranden innehåller rättsfallsreferat och   21 sep 2015 Ändå är det ovanligt att missnöjet går så långt som till rättsfall.

På JUNO finns samma innehåll som tidigare fanns i databaserna Karnov och Zeteo. Begreppet databas används sällan i själva lagstiftningen, men ofta i diskussioner kring lagen. Några exempel på definitioner av databaser: 1 kap. 1 § 4 st yttrandefrihetsgrundlagen: "Med databas avses i denna grundlag en samling av information lagrad för automatiserad behandling" Svensk juridisk databas med författningar, förarbeten och rättspraxis i fulltext. Juridiska nyheter och skatter m.fl. rättsområden.